Szukaj

Psychoterroryzm – opis specjalności i możliwości kariery

Psychoterroryzm studia magisterskie

O terroryzmie bardzo dużo mówiło się w XX wieku, podczas wielu zamachów. W tym czasie rozwijało się także wiele organizacji, jawnie przedstawiających się jako terrorystyczne. Lecz tak naprawdę, to XXI wiek można nazwać wiekiem terroryzmu, przez nagłe rozprzestrzenienie się plagi ataków począwszy od 11 września 2001 roku, aż po dzień dzisiejszy. Dziś największymi organizacjami z jakimi się walczy, są ISIS i Al Kaida.

W odpowiedzi na potrzeby światowych służb, na uczelniach na całym świecie powstają kierunki związane z zjawiskiem terroryzmu. Również w Polsce na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, powstał kierunek odpowiadający tym potrzebom. Psychoterroryzm studia magisterskie oraz licencjackie powstały, aby dostarczyć jak najwięcej specjalistów, mogących zbadać i powstrzymać plagę terroryzmu.

Jak wygląda ta specjalność na uczelni?

Badanie zjawiska terroryzmu opiera się przede wszystkim na psychologii oraz socjologii i to właśnie między innymi od tych stron będzie można poznać terroryzm ucząc się na UTH. Specjalność ta, pozwoli na umiejętne stawianie diagnoz, które będą wynikową badań nad danymi aktami terrorystycznymi.

Nabyta wiedza, pozwoli na wyciągnięcie wniosków, mających pomóc poznać psychologiczne źródła terroryzmu i zachowania sprzyjające tym aktom. Wszelkie tego rodzaju akty agresji, to także pewien ciąg działań. Studia pomogą zbadać każdy etap ataku, tak aby móc w przyszłości przewidzieć działania terrorystów na wcześniejszym etapie.

Na rynku można zaobserwować przesyt specjalistów różnych dziedzin, także psychologów. Mimo to można dostrzec, że brakuje osób zajmujących się zawodowo zjawiskiem psychoterroryzmu. Studia magisterskie tego typu pozwolą na dokładne wykształcenie ludzi mogących uratować niejedno istnienie.

Psychoterroryzm studia magisterskie – możliwości kariery

Przed osobami, które ukończą tę specjalność, otwiera się cały świat. Może to być praca na uczelniach, praca naukowa, praca dziennikarza. Przede wszystkim jednak będzie możliwa praca w jednostkach policji, czy w różnego rodzaju agencjach wywiadowczych i służbach kontrwywiadu.

Każde miejsce, które w jakikolwiek sposób łączy się ze zwalczaniem oraz badaniem terroryzmu, oferuje miejsca absolwentom właśnie takich kierunków. Jest to zawód na całe lata, a pracy w nim nigdy na pewno nie zabraknie. Jest to nie tylko rozwijanie swojej własnej pasji, lecz także przede wszystkim przysłużenie się wielu narodom.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*