Szukaj

Jakie ma zalety system tłumienia wybuchu

Instalacje redukujące energię wybuchu mają za zadanie maksymalnie zredukować ciśnienie parcjalne, powstałe na wskutek eksplozji materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Zastosowanie ich umożliwia zredukowanie energii kinetycznej wybuchu nawet kilka razy, co w kluczowym momencie może mieć olbrzymie znaczenie dla przebywających w pobliżu ludzi i przechowywanego sprzętu.

Tłumienie wybuchu za pośrednictwem określonych substancji chemicznych nie jest niczym nowym, lecz – dzięki zautomatyzowanym układom – może odbywać się znacznie szybciej i skuteczniej.

Tłumienie wybuchu

Jakie są najważniejsze zalety tych instalacji?

  1. Szybkie zadziałanie systemu – dzięki wbudowanemu systemowi czujników i odpowiednio uproszczonym obwodom elektrycznym, czas potrzebny do wyzwolenia dyszy wynosi zaledwie kilka milisekund.
  2. Niezawodność systemu – układy tłumiące wybuch nie działają wyłącznie w idealnych warunkach. Zastosowanie obwodów dodatkowych i zapasowych znacznie zwiększa ich niezawodność w trudnych warunkach.
  3. Możliwość archiwizacji danych – większość nowoczesnych układów tłumienia wybuchu posiada możliwość długotrwałego archiwizowania zapisywanych danych. Dzięki temu można je wykorzystać np. w szeroko rozumianych analizach (w tym powypadkowych).
  4. Możliwość wprowadzenia zmian w obrębie poszczególnych elementów, to kolejna zaleta instalacji do tłumienia wybuchu. Zaimplementowane w nich podzespoły posiadają segmentową konstrukcję, dzięki której całość instalacji może być dowolnie modyfikowana.
  5. Dowolność w zakresie stosowania. Za pomocą odpowiednich substancji chemicznych można tłumić eksplozje wywołane przez różne substancje chemiczne, w tym nawet o bardzo silnym i intensywnym działaniu.
  6. Szybkość montażu – ze względu na prostą, modułową konstrukcję, systemy tłumiące wybuch mogą być bardzo łatwo przewożone i modyfikowane. Dzięki temu ich realny czas montażu jest zdecydowanie krótszy.
  7. Szybka regeneracja instalacji – to kolejna a zarazem bardzo istotna zaleta tych układów. Czujniki w nich zastosowane mają najczęściej konstrukcję jednorazową, co oznacza, że należy je jak najszybciej wymienić. Ich odkryta i łatwo dostępna konstrukcja znacznie upraszcza ten proces.

Tłumienie wybuchu – bezpiecznie i profesjonalnie

Reasumując, układy tłumiące wybuch nie tylko mają działać szybko, ale przede wszystkim bezawaryjnie. Ze względu na ich wiele zalet, można je stosować zarówno w większych układach, jak i pojedynczo. W ich codziennej pracy ogromne znaczenie ma kontrola i – ewentualnie – wymiana poszczególnych podzespołów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*