Szukaj

Oświetlenie drogowe – wymagania dla dróg i terenów zewnętrznych

oświetlenie uliczne

Oświetlenie ruchu drogowego jest projektowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą widoczność wszystkich uczestników ruchu drogowego. Duże znaczenie ma tutaj przede wszystkim rodzaj drogi i jej funkcja komunikacyjna. Inny rodzaj oświetlenia będzie właściwy dla drogi miejskiej, inny natomiast dla tej poza terenem zabudowanym.

Oświetlenie drogowe a klasa drogi

Dla dróg, na których poruszają się głównie pojazdy motorowe wybiera się oświetlenie oparte na luminancji nawierzchni jezdni. W przypadku, gdy mamy do czynienia z powierzchniami konfliktowymi na drogach motorowych, wybierane jest oświetlenie w klasie CE. Drogami konfliktowymi nazywamy skrzyżowania, ronda, drogi handlowe oraz drogi do nich dochodzące, na których tworzą się kolejki samochodowe.

Wśród klas oświetlenia drogowego, osobne miejsce zajmują również światła przewidziane dla ruchu pieszych, rowerzystów, a także światła osiedlowe. Natężenie światła dla ruchu drogowego jest poziome. Natomiast dla oświetlenia dróg pieszych i rowerowych oparte jest na natężeniu półsferycznym.

Parametry opisujące ilościowe i jakościowe cechy oświetlenia dróg

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę poruszania się po drodze uczestnikom ruchu, należy zadbać o odpowiednie parametry oświetleniowe oraz jej bezpośrednim otoczeniu. Warunki oświetlenia drogowego w zależności od jej rodzaju opisywane są przez szereg parametrów oświetleniowych. Wśród nich znajdują się:

  • średnia luminancja nawierzchni jezdni Lśr,
  •  równomierność całkowita luminancji nawierzchni jezdni UO,
  • równomierność wzdłużna luminancji nawierzchni jezdni UL,
  • wskaźnik olśnienia przeszkadzającego TI,
  •  wskaźnik oświetlenia pobocza SR.

Projektując oświetlenie drogowe zakłada się, że podczas całego okresu użytkowania, na drodze panować będą normalne warunki oświetleniowe o średniej wartości luminacji nawierzchni. Oświetlone musi być również pobocze według wskaźników, które nie są niższe od wymaganych. To samo tyczy się wskaźnika olśnienia. Niezależnie od pory dnia i nocy oświetlenie pracuje z zachowaniem pełnej mocy oświetleniowej.

Sterowanie oświetleniem

Aby zapewnić zawsze dobre warunki oświetleniowe specjaliści coraz chętniej i częściej decydują się na montaż inteligentnego oświetlenia ulicznego, które o stanie technicznym urządzeń informują system centralny, a z niego wiadomość przesyłana jest dalej na komórki upoważnionych do odbioru takich wiadomości fachowców. Przy oświetleniu ulicznym stawia się również na energooszczędność, dlatego jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności jest oświetlenie LED.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*