Szukaj

Studia podyplomowe szansą na budowanie pozycji na rynku pracy

Ukończenie studiów to sukces, który należy odpowiednio uczcić i z którego należy być dumnym. Czy odebranie dokumentów poświadczających wyższe wykształcenie to jednak koniec drogi prowadzącej ku wiedzy? Absolutnie nie. Przynajmniej nie powinno tak być. W rzeczywistości nieustannych zmian rynkowych i zawodowych konieczne staje się ciągłe podnoszenie własnych kompetencji. Z pomocą przychodzą studia podyplomowe. Sprawdzamy, na co zwracać uwagę podczas wyboru ścieżki kształcenia, aby efektywnie podnosić swoje szanse zawodowe.

Nauka nie kończy się nigdy – słyszeliście tę obiegową opinię? Z pewnością tak. Niejednokrotnie podobne słowa padały z ust naszych rodziców czy babć. To, co jednak nasi bliscy mogli czuć instynktownie, znajduje również potwierdzenie w badaniach. Psycholodzy jednomyślnie podkreślają, że zdobywanie wiedzy to proces, w którym nie możemy wyznaczyć punktu wieńczącego. Szczególnie dzisiaj, w obliczu zmieniającego się świata podnoszenie kompetencji jest niezwykle ważne. Rozwiązaniem pomagającym zrealizować ten cel mogą okazać się studia podyplomowe.

 

Czym są studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to jedna z form kształcenia zarezerwowana dla osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych. Każdy absolwent niezależnie od posiadanego tytułu może rozpocząć edukację na jednym z wielu kierunków, które mają za zadanie dostarczyć wiedzę i zaawansowane umiejętności praktyczne.

To, co wygląda dobrze w definicji, często budzi jednak liczne wątpliwości kandydatów. Kwestią, która szczególnie nurtuje wielu z nich, jest pytanie o rodzaj dokumentu, jaki otrzymają po szczęśliwej finalizacji edukacji. Wbrew pozorom nie jest to dyplom, a świadectwo ukończenia. Brak znaku równości pomiędzy pismami nie oznacza jednak, że otrzymane poświadczenie jest gorsze. W praktyce bywa wręcz przeciwnie. Pracodawcy niejednokrotnie chętniej patrzą na absolwentów studiów podyplomowych, którzy w porównaniu z abiturientami „tradycyjnych” kierunków posiadają dużo bardziej rozwiniętą wiedzę praktyczną i są lepiej przygotowani do podjęcia pracy w danym zawodzie.

 

Współpraca edukacji z biznesem

Na świecie od dawna obserwowany jest trend łączenia potencjału sektora nauki z obszarem biznesu. Uczelnie wyższe, zdając sobie sprawę z potrzeb lokalnego rynku pracy, coraz częściej współpracują z przedsiębiorcami, kształcąc przyszłych fachowców w różnorodnych zawodach. Idealne do tego rodzaju kooperacji okazują się natomiast studia podyplomowe. Współpraca niesie obopólne korzyści. Po pierwsze rozwija zaplecze technologiczno-kompetencyjne przedsiębiorstw po drugie, dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii, przyczynia się do podnoszenia poziomu nauczania. Dzięki współpracy możliwa jest także realizacja idei zrównoważonego procesu dydaktycznego, na który mogą sobie pozwolić jednak jedynie najlepsze uczelnie, takie jak Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie.

 

Studia podyplomowe na WSE

Jednym z liderów odpowiedzialnego podejścia do kształcenia kadr dedykowanych lokalnym rynkom pracy jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Wśród wielu atrakcyjnych z punktu widzenia zawodowego kierunków znalazły się między innymi: e-marketing, grafika reklamowa, cyberbezpieczeństwo czy nowoczesne zarządzanie przedszkolem. Jak nie trudno zauważyć wszystkie odpowiadają na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek pracy i posiadają wymiar praktyczny. Studenci zdobywają wiedzę, która będzie przydatna każdego dnia zawodowego życia i pozwoli osiągnąć sukces. Choćby z tych powodów warto rozważyć wybór jednego z nich.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*