Szukaj

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, czyli kilka praktycznych porad dla każdego biznesmena

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Chyba każdy przedsiębiorca ma jeden, główny cel, który chce osiągnąć, a mianowicie wygenerowanie odpowiednich przychodów firmy, aby mógł realizować założoną misję swojego biznesu. Jednak coraz częściej przedsiębiorstwa mają problem z zachowaniem swojej płynności finansowej, co zazwyczaj wynika ze złego zarządzania finansami firmy. Jak więc zadbać o budżet przedsiębiorstwa?

Niewiedza bywa kosztowna

Z Europejskiego Raportu Płatności wykonanego na zlecenie Intrum Justitia wynika, że blisko połowa polskich firm musiało zaakceptować dłuższe terminy płatności, co w konsekwencji doprowadziło do zachwiania płynności finansowej całej organizacji. Wzrost konkurencyjności, presja kosztowa oraz jakościowa mają ogromny wpływ na finanse w przedsiębiorstwie, a więc właściwą płynność oraz rentowność działań. Brak odpowiedniej wiedzy, zła analiza finansowa, a nawet biznes plan mogą spowodować poważne kłopoty finansowe, a w efekcie bolesne bankructwo firmy. W tym kontekście obszar prawidłowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa nabiera istotnego znaczenia.

Dokumentacja i archiwizacja

Podstawowym zagadnieniem w skutecznym zarządzaniu budżetem każdego przedsiębiorstwa jest właściwe udokumentowanie wszystkich, nawet najmniejszych wydatków oraz przychodów firmy. Takie działanie pozwoli we właściwy sposób przygotować bilans zysków i strat. Nie można również zapominać o odpowiednim zarchiwizowaniu wszelkich dokumentów, przez co nie będzie problemów z ich przygotowanie np. w przypadku kontroli skarbowej lub podczas tworzenia rocznego bilansu firmy. Odpowiednio sporządzona i przygotowana dokumentacja pozwala określić rentowność poszczególnych zleceń i określić rentowność podobnych projektów w przyszłości.

Analiza i sprawozdanie finansowe

Prowadząc własny biznes trzeba pamiętać o systematycznym analizowaniu wszelkich działań i wyciąganiu z nich wniosków. Należy poświęcić czas na przejrzenie raportów dotyczących sprzedaży. Bardzo ważna jest również analiza finansowa firmy. To właśnie na podstawie tych zestawień można poznać dynamikę finansową przedsiębiorstwa, a więc czy przynosi ono zyski, czy też generuje straty. Sprawozdanie finansowe powinno dotyczyć nie tylko rentowności całej organizacji, ale również poszczególnych zleceń oraz konkretnych działów firmy.

Przezorny zawsze zabezpieczony

W biznesie trzeba myśleć perspektywicznie i pragmatycznie. Każdy właściciel firmy może chronić finanse swojej organizacji na kilka sposobów. Można na przykład korzystać z przedpłat, które pozwalają w znaczący sposób ograniczyć ryzyko strat w związku z nieotrzymaniem na czas zapłaty za zlecenie. Można również skorzystać m.in. z faktoringu, gwarancji bankowych czy też ubezpieczenia wierzytelności. Ułatwi także sprawę system monitoringu faktur, dzięki któremu możliwe będzie systematyczne kontrolowanie stanu należności oraz przypominanie kontrahentom o terminach zapłaty za fakturę. Najważniejsze jednak dla każdego przedsiębiorcy powinno być jasne określenie zasad związanych z płatnością oraz egzekwowaniem należności od kontrahentów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*