Szukaj

Chcesz, aby Twoja firma zaczęła korzystać z OZE? Sprawdź, jak mogą Ci w tym pomóc pożyczki unijne od BGK?

Odnawialne źródła to coś więcej niż współczesna moda – to sposób na choćby częściowe uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy prądu, minimalizację kosztów zużycia energii i przyczynienie się do dbałości o środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm – przy wsparciu Unii Europejskiej – decyduje się na inwestycję w OZE. Inwestycje te wspierane są między innymi za pośrednictwem pożyczek unijnych.

pożyczki unijne na fotowoltaikę

Czym są OZE i dlaczego powinieneś w nie zainwestować?

OZE, czyli odnawialne źródła energii, to takie źródła energii, które można wykorzystywać bez obawy o zmniejszenie ilości ich pokładów lub też których zapasy ulegają naturalnemu i bardzo szybkiemu odnowieniu. Do najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii zaliczamy obecnie:

  • promieniowanie słoneczne,
  • wodę,
  • wiatr,
  • geotermię,
  • biomasę.

Korzystanie z OZE niesie ze sporą ilość pozytywnych skutków, tak dla korzystającego z nich przedsiębiorstwa, jak i dla całego środowiska. Dlaczego dla środowiska? Ponieważ w odróżnieniu od paliw kopalnych, korzystanie z OZE w minimalnym stopniu wpływa na zmiany w naszym krajobrazie, a czerpanie z nich nie daje efektu w postaci całej masy odpadów i zanieczyszczeń. A co OZE dają tym, którzy z nich czerpią? Przede wszystkim dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów energii, która to energia – nie licząc kosztów budowy i obsługi instalacji do jej pozyskiwania – jest całkowicie darmowa.

W jaki sposób pożyczki unijne wspierają firmy pragnące korzystać z OZE?

Dzięki pożyczkom unijnym możesz zdobyć środki finansowe na inwestycję w odnawialne źródła energii, na pokrycie kosztów budowy instalacji i rozpoczęcie czerpania z nich energii elektrycznej lub cieplnej. W ofercie BGK znajdziesz wiele pożyczek skierowanych do firm pragnących rozpocząć korzystanie z OZE, zwiększając przy tym swoją niezależność energetyczną i przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*