Szukaj

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o systemie Elixir

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir został stworzony przez KIR w jednym, konkretnym celu – umożliwić jak najszybszą realizację krajowych przelewów pomiędzy rachunkami tego samego lub innego banku uczestniczącego w systemie. To dzięki niemu możemy zlecać przelewy w szybki, komfortowy i bezpieczny sposób. Pod tajemniczą nazwą Elixir kryje się jeszcze wiele innych przydatnych możliwości, które, jako użytkownik, powinieneś znać.


Status ważności SIPS

Opracowany w 1994 r. i obsługiwany przez KIR system Elixir to pierwsze takie polskie rozwiązanie wdrożone w celu realizacji przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków i jednocześnie kluczowy element dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Elixir posiada status systemowo ważnego dla infrastruktury finansowej kraju systemu płatności (ang. Systemically Important Payment System). Elixir umożliwia prowadzenie rozliczeń w polskich złotych. W 2005 r. wdrożono również system Euro Elixir, który pozwala osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom zlecać przelewy w euro nie tylko w kraju, ale również na zagraniczne rachunki bankowe.


Elixir to następca Systemu Bankowych Izb Rozliczeniowych (SYBIR), wdrożonego w 1983 r. Działał on jeszcze przez 10 lat po wprowadzeniu systemu Elixir, do 2004 rW ramach SYBIR całość procesów rozliczeniowych odbywała się w oparciu o papierową dokumentację.


Zlecenia przelewów

Bezpośrednimi uczestnikami wymiany w ramach systemu Elixir są wskazane przez instytucje bankowe ich oddziały lub inne jednostki organizacyjne włączone do systemu, które posiadają odpowiednie urządzenia oraz oprogramowanie, a także zostały przeszkolone z obsługi systemu Elixir. Zlecenia przelewów z poszczególnych oddziałów bankowych trafiają do Systemów Centralnych KIR S.A., gdzie są rejestrowane w komputerze głównym. Zlecenia te, w określonym regulaminem czasie, zostają skompensowane, a dla poszczególnego banku obliczany jest wynik rozliczenia w danej sesji. Uzyskany wynik może przyjmować wartość dodatnią lub ujemną. Finalność transakcji zapewnia rozrachunek w systemie Narodowego Banku Polskiego – SORBNET2.

W ramach systemu Elixir obsługiwane są:

  • polecenia przelewu oraz wypłaty gotówkowe,
  • polecenia zapłaty,
  • czeki,
  • komunikaty płatnicze do obsługi składek ZUS,
  • komunikaty do obsługi płatności podatkowych,
  • Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie.

Aby zlecić wykonanie przelewu płatności Elixir, musi zostać spełnionych kilka podstawowych warunków:

  • waluta rozliczeniowa to PLN,
  • kwota przelewu nie większa niż 100 000 PLN,
  • bank zleceniodawcy i odbiorcy przelewu jest uczestnikiem systemu Elixir,
  • bank odbiorcy przelewu jest aktywny w momencie zgłoszenia transakcji do realizacji.

Harmonogram rozliczeń

Elixir działa w ramach harmonogramu ustalonego przez KIR. W ciągu doby, od poniedziałku do piątku (dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) zaplanowane są trzy sesje rozliczeniowe. Rejestracja transakcji w poszczególnych bankach jest realizowana w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W dniu 24 grudnia oraz w ostatnim dniu roboczym roku odbywają się odpowiednio 1 i 2 sesje rozliczeniowe.

Źródło: KIR

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*