Szukaj

Gwarancje kontraktowe. Klienci czują się bezpiecznie, a firma rośnie w siłę!

gwarancje ubezpieczeniowe

Optymalizacja kosztów i sprawne zarządzanie budżetem firmy stanowią podstawę rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Z kolei inwestycje bez zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia obłożone są dużym ryzykiem i coraz więcej zleceniodawców chce ochrony swoich interesów. Obie strony umów mogą liczyć na proste i wygodne rozwiązanie powyższych kwestii – są nimi gwarancje kontraktowe.

A dokładniej ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe. Tego typu usługi świadczone są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym również firmę KUKE S. A. Najczęściej znajdują one zastosowanie przy zawieraniu kontraktów budowlanych czy projektowych oraz umów obejmujących dostawę różnego rodzaju produktów i towarów.

Na czym polegają gwarancje kontraktowe?

Podstawą uzyskania gwarancji kontraktowej jest zawarcie umowy niepieniężnej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Stroną wnoszącą o ustalenie gwarancji jest przedsiębiorstwo, które świadczy usługi swojemu klientowi.

gwarancje ubezpieczeniowe

W ten sposób Zleceniodawca staje się beneficjentem firmy ubezpieczeniowej, która jako gwarant zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniędzy w przypadku niepowodzenia inwestycji z winy Zleceniobiorcy. Zanim jednak firma ubezpieczeniowa udzieli gwarancji, w celu ograniczenia ryzyka, dokładnie sprawdza kondycję firmy przyjmującej zlecenie.

Co obejmują gwarancje kontraktowe?

Gwarancje kontraktowe z reguły zawiera się na poszczególne etapy umowy, do których należą przetargi, zawarcie kontraktu, jego realizacja. Obejmują one również okres powykonawczy, w tym usunięcie wad i usterek. Co istotne, pozwalają one firmie brać udział w przetargu bez konieczności wpłacania wadium, ponieważ ubezpieczyciel zobowiązuje się do jego zapłaty w przypadku wycofania się przedsiębiorstwa z inwestycji po wygraniu przetargu.

Równocześnie dzięki nim Zleceniodawca zyskuje pewność, że otrzyma odpowiednią rekompensatę finansową w razie problemów z realizacją zlecenia, np. jego niewykonania pomimo zainkasowania zaliczki, czy niepoprawnego zrealizowania albo niedostarczenia zamówionego towaru lub jego niezgodność z umową.

Sposoby zawarcia ubezpieczenia gwarancyjnego

Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe można zawrzeć w formie pojedynczej umowy lub w postaci umowy generalnej. W pierwszym przypadku zostaje ona zastosowana jednorazowo do określonego kontraktu. Natomiast umowa generalna polega na tym, że firma decyduje się na stałą współpracę z ubezpieczycielem, dzięki czemu wszystkie gwarancje kontraktowe są często objęte jednakową stawką lub składką, a sama procedura przyznawania gwarancji jest o wiele szybsza i prostsza.

Dlaczego warto?

Zalet tego typu ubezpieczenia jest wiele. Do najważniejszych należy możliwość brania udziału w wielu przetargach jednocześnie bez konieczności angażowania swoich własnych zasobów finansowych czy obciążania firmowych linii kredytowych – co sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa. Drugim ważnym plusem jest wzrost konkurencyjności na rynku, a wszystko dzięki korzystnemu zabezpieczeniu interesów swoich klientów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*