Szukaj

Jak uniezależnić się od ZUS i zapewnić sobie godziwą emeryturę?

Co tu dużo kryć, obecny system emerytalny w Polsce jest nieefektywny oraz posiadający ogromny deficyt budżetowy, w który natychmiast należałoby wpompować miliardy pieniędzy. Dodatkowo fatalną sytuację systemu emerytalnego w naszym kraju potęguje niż demograficzny, który może być dla niego przysłowiowym gwoździem do trumny. W takiej sytuacji oszczędzanie na dodatkową emeryturę powinno być dla każdego Polaka sprawą priorytetową nie zaś jednostkowym kaprysem.

ZUS nad przepaścią

System emerytalny w Polsce, mówiąc szczerze, jest obecnie bankrutem, ponieważ pieniądze wydawane co miesiąc na co trzeciego emeryta oraz rencistę w ramach świadczeń emerytalno-rentowych pochodzą z dotacji ze Skarbu Państwa. Mimo wysokich składek, jakie co miesiąc odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ten każdego roku notuje deficyt w swoim budżecie, który może już wynosić ponad pięćdziesiąt miliardów złotych w skali roku, a to nie wróży nic dobrego. W takiej sytuacji lepiej zdać się na siebie i zacząć oszczędzać na własną emeryturę korzystając z dostępnych na rynku form dobrowolnego gromadzenia kapitału emerytalnego.

Oszczędzanie na własną rękę

Jedną z takich form oszczędzania jest na pewno Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), prowadzone przez bank, ubezpieczyciela, towarzystwo funduszy emerytalnych lub biuro maklerskie, przewidziane ustawowo (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205).

Każdy może być w IKE

Dużą bonifikatą dla oszczędzających w ramach IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Z programu IKE może skorzystać praktycznie każda osoba fizyczna w wieku 16-18 lat, jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a także wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. W przypadku IKE brak jest jakiegokolwiek ograniczenia wiekowego do przystąpienia do programu, a więc i emeryci mogą skorzystać z tej formy oszczędzania pieniędzy. Moment wypłaty środków zgromadzonych na koncie zawsze zależy od osoby oszczędzającej.
Pieniądze zgromadzone w ramach IKE są wyłącznie naszą własnością i nikt nie może ich nam zabrać. Podlegają one również prawu dziedziczenia przez osoby uprawnione w przypadku śmierci właściciela rachunku. Oszczędzanie w IKE pozwala nam indywidualnie dostosować rodzaj inwestycji do konkretnych potrzeb poprzez wybór odpowiedniego programu inwestowania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*