Szukaj

Od podatków nie uciekniesz

Podatki mają niemal tak długą historię co ludzkość. Od zarania dziejów człowiek miał za obowiązek uiszczania wszelkiego rodzaju danin, haraczy i podatków w zależności od epoki oraz ich celów. Dziś słowo „podatek” zapewne u większości z nas nie wywołuje pozytywnych skojarzeń i jest raczej przykrą koniecznością, wobec której jesteśmy bezsilni. Nie inaczej było wieki temu.

Przymus finansowy

Mówiąc w skrócie, podatek to świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub inny organ, pod przymusem, bez konkretnego bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Współcześnie podatki są uznawane jako świadczenia pieniężne, jednak setki, a nawet tysiące lat temu występowały również inne rodzaje podatków.

Od starożytności do współczesności

Podatki pojawiły się na świecie już około 4 000 lat p.n.e. Ich początki wywodzą się ze świadczeń osobistych oraz darów przekazywanych na rzecz panującego. Pierwsze odnotowane na kartach historii podatki płacili starożytni Egipcjanie, a zwłaszcza rolnicy, rzemieślnicy oraz kupcy. W starożytnym Rzymie jako podatki występowały najczęściej daniny oraz łupy wojenne. Ogromna ekspansja terytorialna oraz wiążące się z tym wielkie bogactwa sprawiły, że w 167 roku p.n.e. Rzymianie znieśli obowiązek płacenia podatków.

Średniowiecze, okres rozkwitu systemu senioralno-wasalnego, obfitował w różnego rodzaju świadczenia mające formę podatku, jak np. daniny, myta, szosy czy podgłówne. Większość dochodów władcy pochodziła głównie z majątków ziemskich, przywilejów monarszych oraz ceł. Opodatkowana była głównie ludność żydowska, szlachta oraz duchowieństwo. Z upływem wieków podatki przybierały coraz różniejsze i bardziej wyrafinowane formy. Znane jest np. opodatkowanie liczby okien oraz kominów w budynku czy nawet ilości córek, jaką posiadał podatnik.

System podatkowy przechodził na przestrzeni wieków szereg dynamicznych zmian, których efektem jest dzisiejsze prawo podatkowe, jakie znamy. Podatki od zawsze były kością niezgody pomiędzy podatnikami a poborcami podatkowymi, monarchami czy też współczesnymi rządami. System podatkowy w Polsce ma bardzo długą historię sięgającą okresu państwa patrymonialnego (X- XIII w.). Przełomowym momentem dla naszego kraju był początek lat 30. XX wieku, kiedy to 15 marca 1934 roku wprowadzono nową ordynację podatkową. Do dziś na jej podstawach wdrażane są raz lepsze, a raz gorsze rozwiązania podatkowe. Główną podstawą ordynacji wyborczej w Polsce jest oczywiście Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*