Szukaj

Imponujące plany inwestycyjne w polskie drogi w 2017 roku

Od kilku dobrych lat Polska ponosi coraz większe inwestycje w infrastrukturę transportową. Efektem tego jest szybki rozwój sieci dróg, trakcji kolejowych, portów lotniczych oraz floty morskiej. Jednak największe inwestycje idą na rozbudowę infrastruktury drogowej, co wymaga ogromnych środków finansowych, materiałowych oraz ludzkich. Szczególne znaczenie ma odpowiednia, fachowa kadra inżynierska specjalizująca się w budowie i eksploatacji dróg w naszym kraju.

Duże inwestycje, niedobór fachowców

Na 2017 rok przewidziano budowę blisko 400 km nowych dróg, z czego aż 330 km będą to drogi o standardzie tras ekspresowych. Taka inwestycja wymaga właściwego zaprojektowania, budowy, eksploatacji oraz zaplanowania ewentualnych remontów oraz czynności związanych z utrzymaniem nowo wybudowanych dróg w dobrym stanie. Odpowiedzialni za to inżynierowie odpowiadają również za wykorzystanie jak najlepszych dostępnych technologii podczas budowy infrastruktury drogowej, aby spełniała ona swoje funkcje przez jak najdłuższy czas. Niestety, polski rynek cierpi obecnie na niedobór wykwalifikowanych pracowników w tym zakresie, co zmusza inwestorów do zatrudniania zewnętrznych firm wykonawczych.

Na szczęście, system szkolnictwa wyższego przychodzi z pomocą naszym drogowcom, kształcąc młodą, zdolną kadrę inżynierów, która zasili w niedługim czasie szeregi polskich firm budowlanych. Jedną z czołowych uczelni specjalizującą się m.in. w wypuszczaniu na rynek wykwalifikowanych specjalistów ds. budownictwa jest warszawska Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, która realizuje swój program nauczania m.in. we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Strategiczna lokalizacja

Polska pod względem położenia geograficznego ma bardzo silną pozycję strategiczną odnośnie transportu drogowego. Nasz kraj przecinają ważne szlaki tranzytowe na linii północ-południe oraz wschód-zachód. W budżecie na 2017 rok przewidziano około 10 mld zł na transport drogowy oraz infrastrukturę drogową w Polsce. Do tego dochodzą dotacje przyznawane z środków unijnych. Docelowo ma powstać w naszym kraju infrastruktura drogowa o łączne długości 7650 km, na co złożyć się ma około 2000 km autostrad oraz blisko 5650 km dróg ekspresowych.

Drogi lokalne

Plan budowy nowej infrastruktury drogowej w 2017 roku obejmuje nie tylko przygotowanie autostrad oraz dróg ekspresowych, ale również budowy tysięcy kilometrów dróg lokalnych, co ma ujednolicić całą infrastrukturę krajową. Na same remonty dróg gminnych i powiatowych zostaje przeznaczonych 800 mln zł z budżetu państwa. Jak więc widać, inwestycje w infrastrukturę drogową w naszym kraju w bieżącym roku prezentują się imponująco.

Artykuł powstał przy współpracy z UTH w Warszawie http://www.uth.edu.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*