Szukaj

Jak rozwijać swoje umiejętności managerskie?

szkolenie certyfikowane

Wizjoner, lider, analityk, strateg – wszystkie te cechy powinien posiadać kompetentny i odpowiedzialny menager. Niestety o ile część z nich jest wrodzona, wiele należy nabyć samodzielnie. To wymaga nieustannego rozwoju posiadanych umiejętności i ciągłego zdobywania nowej, aktualnej wiedzy.

Same umiejętności zarządzania już nie wystarczą, aby szczycić się mianem specjalisty od marketingu. W zglobalizowanym, wciąż zmieniającym się, świecie zdobywanie nowych kompetencji jest kluczem do sukcesu. Zdają sobie z tego sprawę firmy stawiające na profesjonalne szkolenia z marketingu, które, choć różnie nazywane, mają wspólny cel – rozwój wiedzy i osobowości kadry zarządzającej.

Indywidualny plan rozwoju

Pierwszym krokiem ku zwiększeniu umiejętności managerskich jest opracowanie indywidualnego planu rozwoju, który wyznaczy cele i sposoby ich osiągnięcia. Plan to zestaw kroków, które wskazują drogę wzrostu wiedzy, a w konsekwencji zapewniają pełen sukces. Jego sporządzenie rozpoczynamy od diagnozy, obejmującej nasze mocne i słabe strony, wiedzę oraz umiejętności. Ważne, aby działania na tym etapie były w pełni obiektywnie. Tylko w ten sposób, będziemy mogli poprawnie sporządzić schemat dalszego działania. Umiejętną ocenę własnych zdolności ułatwiają szkolenia dla managerów, które nie tylko pomogą ułożyć plan działania, ale także wskażą sposoby jego ewaluacji w zależności od zmieniających się trendów, rozwoju rynku i powstających innowacji.

marketing

Trudna sztuka selekcji

Jednym z najważniejszych punktów drogi na szczyt jest umiejętność poszukiwania wartościowych informacji. Współczesność obfituje w źródła wiedzy, nie wszystkie jednak zasługują na uwagę. Jak więc selekcjonować dane?

Przede wszystkim powinniśmy postawić na doświadczenie praktyków. Liczne platformy e-learningowe, grupy tematyczne w social media, spotkania branżowe, certyfikowane szkolenia marketingowe to miejsca, które gromadzą specjalistów z danej dziedziny. Nieocenione rady, informacje pochodzące od ekspertów z pewnością pomogą w rozwoju indywidualnych kompetencji menadżerskich, szczególnie gdy mamy do czynienia z początkiem kariery. Tego typu miejsca są również okazją dowymiany doświadczeń i analizy przypadków, które mogą zainspirować do samodzielnego działania, opartego na wcześniej zdobytej wiedzy.

Marketing to jednak nie wszystko. Należy także być otwartym na inne dziedzin wiedzy. Znajomość elementów psychologii pozwoli na wybór odpowiedniego stylu zarządzania i wyposaży w narzędzia umożliwiające efektywną pracę w zespole.  Wiedza z zakresu socjologii pozwoli nabyć kompetencje społeczne, a tym samym lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnych rynków.

Rozwój bez granic

Posiadane umiejętności wymagają odpowiedniego potwierdzenia. Gdy po wielu trudach uznamy, że nasza wiedza jest kompletna, nadszedł czas na egzamin z marketingu. Sprawdzian umiejętności nie tylko poświadczy nasze kompetencje, ale także wskaże, jakie elementy wymagają poprawy. Nawet pozytywny wynik należy traktować jako informację zwrotną wskazującą dalszy kierunek rozwoju, który, mimo wielu upraszczających twierdzeń, nigdy nie ma końca.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*