Szukaj

Jak wysłać pracownika na szkolenie?

Metod delegowania pracownika na różnego rodzaju delegacje jest bardzo wiele. W kontekście wyjazdów edukacyjnych pogodzenie obowiązków zawodowych z wyjazdami lub urlopami. Brak urlopu wypoczynkowego znacząco utrudnia w dużej liczbie zakładów staranie się o rozbudowanie swoich własnych kompetencji. Często uważa się, że dodatkowe szkolenia i kursy istotnie generują dodatkowe koszty i w kontekście korzyści wynikających z ich odbycia to nie jest to gra warta świeczki. Można jednak rozwijać profesjonalnie pracowników z wykorzystaniem środków publicznych, a konkretniej – środków unijnych. Pozwala na to Europejski Fundusz Społeczny oraz system BUR. Na czym to polega?

Na jakie cele mogę uzyskać dotację?

W kontekście wszelkich możliwości najistotniejsza okazuje się chyba dotacje kierunkowa na szkolenia pracowników. Możliwe jest pozyskanie środków poprzez kierunkowe wnioski do BUR na potrzeby szkoleń komputerowych, językowych, psychologicznych lub konkretnie – kompetencyjnych. Co istotne, kursy organizowane przez EFS cechują się bardzo wysokim poziomem profesjonalizmu oraz są oparte w dużym stopniu o kształtowanie umiejętności praktycznych, a nie jedynie suchą wiedzę. Można więc z czystym sumieniem uznać, iż jest to inwestycja niezwykle optymalna wdanego pracownika. Pracownik może być wydelegowany zarówno na szkolenie w siedzibie firmy, jak i na szkolenia wyjazdowe lub internetowe – forma zależy głównie od warunków sprzętowych danego przedsiębiorstwa oraz możliwych do pozyskania środków na potrzeby transportowo-organizacyjne. Spektrum możliwości inwestycyjnych w zakresie świadczeń pracowniczych jest bardzo szerokie – warto bliżej przyjrzeć się możliwościom edukacyjnym, które prezentowane są dla pracowników w ramach BUR.

Ile trwa proces analizy wniosku?

De facto analiza wniosku i uzyskanie decyzji o przyznaniu dotacji wcale nie trwają długo – zależy to od szeregu czynników, niemniej jednak jest to stosunkowo krótki czas i nie ma żadnych problemów z poprawnością złożonego wniosku w ramach BUR, co potęguje możliwości uzyskania dotacji i skraca czas procedur biurokratycznych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*