Szukaj

Jakie są podstawowe zasady tworzenia instalacji przesyłowych?

Instalacje przesyłowe służą do przesyłania różnych rzeczy – sama nazwa determinuje nam przeznaczenie. Obecnie wyróżnić możemy instalacje służące do np. przesyłu płynów, powietrza lub też energii elektrycznej. W ramach typowych instalacji przesyłowych pod postacią rurociągów bardzo istotne jest przestrzeganie podstawowych zasad mechaniki płynów, ciśnień oraz praw fizycznych związanych z przesyłem. Do monitorowania pracy instalacji przesyłowych służyć może przetwornik ciśnienia lub też inne urządzenia, o których zaraz powiemy.

 

Jakie parametry wpływają na przepływ w rurze?

 

Do najważniejszych parametrów związanych z przepływem cieczy przez dany układ hydrauliczny należy zaliczyć:

  • różnicę ciśnień,
  • przekrój naczynia,
  • charakter przepływu,
  • średnicę naczynia,
  • lepkość cieczy.

Parametry te oceniane są między innymi przez prawo Pouseille’a oraz inne fizyczne prawa związane z klasyczną hydrauliką. W kontekście ciśnienia, a więc motoru napędowego przepływu należy wskazać na znaczenie stałego monitorowania i utrzymywanie ciśnienia w układach hydraulicznych. Klasyczny przetwornik różnicy ciśnień chroni instalację wodną w domu przed gwałtownym spadkiem ciśnienia, a więc i przepływu. W domowych instalacjach czujnik ten uruchamia najczęściej hydrofor lub pompę głębinową, co pozwala na natychmiastowe wzbudzenie przepływu cieczy pomiędzy miejscem pozyskiwania wody – np. studnią, a konkretnym odbiornikiem zlokalizowanym w ramach instalacji wodnej. Ciśnienie w instalacjach zależy od charakteru cieczy, typu użytkowania oraz wykorzystanych materiałów i urządzeń kompresujących. W kontekście przemysłu – szczególnie urządzeń hydraulicznych bardzo ważne okazuje się zrozumienie znaczenia stałego ciśnienia. Utrzymywanie i regulacja ciśnienia w układzie napędu hydraulicznego warunkuje prawidłową pracę pras, tłoków oraz innych podzespołów, które za medium napędowe mają przypisane nieściśliwą ciecz, która przenosi energię z kompresora na ruch tłoka – tak jest np. w klasycznych koparkach, które doskonale znamy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*