Szukaj

Kryminologia i kryminalistyka – studia kształcące specjalistów najwyższej klasy

Aby móc zwalczać, a przynajmniej zapanować nad jakimś zjawiskiem, należy je najpierw dobrze poznać. Właśnie tego rodzaju wnioski stoją za powstaniem i znormalizowaniem dziedziny naukowej znanej jako „kryminologia i kryminalistyka”. Choć nadal jest to dziedzina niszowa i zgłębiana przez niewielu, jej znaczenie i rolę docenia coraz więcej podmiotów i instytucji. Nie tylko państwowych.

Przestępczość i próby jej zwalczania

Przestępczość jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi od zarania dziejów. Pierwsze opisy zbrodni odnajdujemy w najstarszych znanych nam tekstach, które na długo przed spisaniem funkcjonowały w formie ustnych przekazów. Bardzo wcześnie też pojawiły się próby zwalczania przestępczości za pomocą prawa – początkowo prawa zwyczajowego, a następnie stanowionego. Często jednak już na etapie procesu (w jakiejkolwiek formie) pojawiały się trudności z ustaleniem sprawcy lub z udowodnieniem mu winy. Pierwsze opisy podobnych trudności również sięgają kilku tysięcy lat wstecz. Mimo to instytucja osoby prowadzącej coś na kształt dochodzenia nie powstała od razu, a jeśli już podejmowano takie próby, to jedynie w społecznościach stojących na naprawdę wysokim poziomie rozwoju. Przykładem jest tu np. Imperium Rzymskie czy Cesarstwo Chińskie.

Obecnie, po wielu wiekach od czasów pierwszych „detektywów” prowadzących dochodzenia w imieniu władcy, wykształciła się grupa specjalistów bazujących na bardzo już rozwiniętej kryminologii i kryminalistyce, jako nauce bazowej w ich działaniach. Specjaliści ci, zanim zostaną zatrudnieni przez określone instytucje państwowe lub prywatne, przechodzą kilkuletni etap przygotowawczy obejmujący studia, praktyki oraz staże mające zaznajomić ich z pracą na styku prawa ze światem przestępczym.

Kryminologia i kryminalistyka jako nauka

Choć nauka kryminologii i kryminalistyki nie należy do najłatwiejszych, z całą pewnością jest niezwykle ciekawa, a nawet – można rzec – pasjonująca. Studia na specjalności „Kryminologia i kryminalistyka” mają charakter interdyscyplinarny, czyli obejmują wiele różnych nauk, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Jest to wymóg niezbędny, ponieważ praca w roli specjalisty ds. kryminologii i kryminalistyki wymaga bardzo szerokiej wiedzy i znajomości różnych dyscyplin naukowych.

Uczelnie prowadzące studia o specjalności „Kryminologia i kryminalistyka” zapewniają swoim studentom wiedzę merytoryczną i praktyczną odnoszącą się do teorii przestępstw, a także do metod skutecznego ich zwalczania czy też mającym im zapobiec działań prewencyjnych. Aby jednak wiedza ta została w prawidłowy sposób przekazana i utrwalona, musi być przekazywana przez odpowiednie osoby. Właśnie dlatego zdecydowana większość uczelni mających w swojej ofercie studia o specjalności „Kryminologia i kryminalistyka” jako wykładowców i prowadzących ćwiczenia zatrudnia osoby posiadające wieloletnie doświadczenie z pracy w organach ścigania, służbach mundurowych czy profesjonalnych firmach detektywistycznych. Tak skrupulatnie dobrana kadra naukowo-dydaktyczna gwarantuje, że studenci opuszczający mury uczelni posiadać będą odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, i będą mogli z powodzeniem poradzić sobie w czekającej ich pracy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*