Szukaj

Stopień ochrony IP – bezpieczeństwo jest najważniejsze

Przedsiębiorstwa korzystają z wielu rozwiązań zarówno prawnych, jak i technologicznych, które zabezpieczają je przed następstwami niebezpiecznych zdarzeń lub wręcz powstrzymują jakąkolwiek eskalację niechcianych procesów. Jakie to procesy i jakie zabezpieczenia stosuje się w firmach?

Specjaliści od bezpiecznej produkcji

Firmy różnią się od siebie specyfikacją urządzeń, które wykorzystywane są w procesach produkcji. Tak samo różne warunki będą towarzyszyły pracownikom w hurtowni żywności, a inne w centrali rozdzielania prądu czy na platformie wiertniczej. Niektóre procesy produkcyjne są szczególnie niebezpieczne tak dla ludzi, jak i maszyn znajdujących się w potencjalnie narażonej strefie. W tym celu wynaleziono bardzo wiele norm prawnych, jak i zabezpieczeń umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie ludzi i maszyn w wymagającym środowisku. Dla osłon urządzeń elektrycznych normy te nazwano w skrócie stopniem ochrony IP (z języka angielskiego International Protection Marking). Normom tym towarzyszą spełniające je rozwiązania technologiczne, między innymi specjalne wymienione wcześniej obudowy dla urządzeń elektrycznych, które zabezpieczają je na wiele sposobów. Między innymi przed szkodliwymi skutkami wnikania wody lub obcych ciał stałych. Ponadto takie specjalistyczne obudowy będą chronić urządzenia przed szkodliwym działaniem temperatur oraz osłonią je przed na przykład eksplozją. To oczywiście pojedyncze przykłady rozwiązań ochronnych. Możliwości związane z tym zagadnieniem są tak mnogie, jak rozwinięty jest przemysł na świecie.

Stopień ochrony IP a kod IP

Kod IP to uniwersalny system oznaczenia poziomu ochrony zapewnianej przez obudowy oraz system udostępniania precyzyjnych danych i informacji o danej ochronie. Każda obudowa urządzenia elektrycznego na potrzeby przemysłu lub mniejszych podmiotów powinna być sklasyfikowana przez ten system. Tam, gdzie bezpieczeństwo ludzi i niezawodność działania poszczególnych maszyn jest priorytetem, stopień ochrony IP powinien być możliwie najwyższy. Istnieją firmy, które sporządzają dla przedsiębiorstw szczegółowe plany ochronne. Takie plany będą zawierały między innymi listę urządzeń i stopień ich odporności na warunki zewnętrzne. Firmy te mają najczęściej pośród swych pracowników najbardziej doświadczonych ekspertów, którzy na podstawie realnego doświadczenia i norm prawnych są w stanie realnie ocenić wymagania i wyzwania stojące przed danym przedsiębiorstwem. Bezpieczeństwo ludzi wykonujących trudne prace powinno być najważniejsze dla pracodawców.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*