Szukaj

Czym są Fundusze Europejskie i na co są przeznaczane?

Unia Europejska to wspólnota Państw, które różnią się między sobą pod kątem rozwoju gospodarki i sytuacji finansowej mieszkańców. Ze względu na taką różnorodność, unia dąży do zrównoważenia pozycji wszystkich krajów członkowskich, wykorzystując przy tym Fundusze Europejskie. Ich zadaniem jest między innymi walka z bezrobociem i wspieranie najuboższych Państw w rozwoju gospodarczym.

Fundusze Europejskie – co to jest?

Unia Europejska dysponuje własnym budżetem, z którego mogą korzystać wszystkie kraje należące do wspólnoty. Mają one głównie służyć poprawie gospodarki w krajach najuboższych, poprzez aktywizację zawodową oraz walkę z bezrobociem. To nie wszystko, gdyż wiele inwestycji związanych z infrastrukturą została sfinansowana ze środków unijnych. Można tu między innymi wymienić modernizację dróg, budowę nowych obiektów publicznych czy rozwój energetyczny. Z Funduszy Europejskich korzystają również rolnicy, gdyż duża część budżetu jest przeznaczona na wspieranie rozwoju wsi w Państwach najuboższych pod względem gospodarczym.

prawo Unii Europejskiej w Profinfo.pl

Rodzaje Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie dzielą się na dotacje i dofinansowania przeznaczone na określony cel. Można więc skorzystać z dotacji na założenie działalności gospodarczej czy modernizację gospodarstwa rolnego. Są one podzielone na programy, wśród których można wymienić:

  • Europejski Fundusz Społeczny – środki z tego programu są przeznaczone na walkę z bezrobociem i aktywizację zawodową najbardziej potrzebujących grup społecznych. W ramach tego programu organizowane są szkolenia zawodowe czy udzielane dotacje na założenie działalności gospodarczej.
  • Europejski Fundusz Rolny – zadaniem tego programu jest wspieranie wiejskich regionów, dzięki czemu będą mogły rozwijać się gospodarczo. Z tych środków można otrzymać między innymi dotację na modernizację gospodarstw hodowlanych, aby spełniały wymogi unijne.
  • Fundusz Spójności – program ten ma na celu zredukowanie różnic rozwojowych poszczególnych Państw i regionów. Z takiego dofinansowania korzystają kraje najuboższe, które inwestują w ochronę środowiska czy rozwój transportu.

To tylko niektóre programy, które wchodzą w skład Funduszy Europejskich. Na każdym kroku można spotkać inwestycje, które zostały sfinansowane ze środków unijnych i przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wiele dróg, obiektów sportowych czy gospodarstw zostało zmodernizowanych dzięki wsparciu z unii. Ma to wpływ nie tylko na gospodarkę, ale także zwiększenie atrakcyjności kraju pod względem zarobkowym czy turystycznym.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*