Szukaj

Fundusze dla firm

Prowadząc działalność gospodarczą należy cały czas myśleć o rozwoju swojej firmy. Jeżeli dojdzie do stagnacji, firma może stać się mniej atrakcyjna niż główni konkurenci. Niestety, rozwój firmy wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Jakie możliwości stoją przed przedsiębiorcami? Jakie fundusze dla firm są obecne dostępne na rynku?

Popularny fundusz aktywnej alokacji

W ostatnim czasie coraz głośniej słychać o funduszach aktywnej alokacji. Są to pewnego rodzaju fundusze hybrydowe, których podstawę stanowi maksymalne wykorzystanie zmian panujących w poszczególnych działach rynku kapitałowego. Mechanizmem napędzającym zysk ma być dynamiczne przemieszczanie aktyw funduszu.

W przypadku tego typu funduszy, kusząca dla przedsiębiorców wydaje się być możliwość zarabiania bez względu na obecną koniunkturę danego segmentu rynku. Ponadto, jeżeli fundusz będzie dobrze zarządzany to w przypadku panującej hossy możliwe jest uzyskanie profitów większych niż w przypadku funduszy zrównoważonych. W przypadku spadków, te z reguły są niższe niż w funduszach stabilnego wzrostu.

Pieniądze
Pieniądze

Pewny fundusz obligacji

Jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji są niewątpliwie obligacji. Możliwość wykorzystania tego typu inwestycji mają nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy. Stopy zwrotu funduszy obligacyjnych sięgają kilku procent.
Fundusze obligacyjne posiadają zróżnicowane cele inwestycyjne. Różnią się przede wszystkim długością lokowania środków w dane obligacji czy wiarygodnością emitenta.

Tego typu inwestycja uważana jest za pewnego rodzaju zabezpieczenie przed stratami płynącymi z inwestycji w akcje, należy jednak pamiętać, że w przypadku obligacji również istnieje pewne ryzyko straty. Wraz ze wzrostem czasu wykupu obligacji zwiększają się wahania ich kursów.

Fundusze inwestycyjne mogą stanowić bardzo dobre źródło dodatkowego dochodu przedsiębiorstwa. Chcąc rozwinąć działalność i wyprzedzić swoich konkurentów, niezbędne jest pozyskiwanie dodatkowych środków. Dobrze zarządzany fundusz inwestycyjny może przynieść znaczące zyski. Należy jednak wystrzegać się hurraoptymizmu i podejmować decyzje z chłodną głową po dokładnej kalkulacji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*