Szukaj

Palisady betonowe jako zabezpieczenie wykopów

palisada betonowa

W celu zabezpieczenia głębokich wykopów, stromych skarp i innych elementów infrastruktury narażonych na obsuwanie się ziemi, stosuje się różne technologie, jedną z nich są palisady betonowe. Palisady służące do zabezpieczania wykopów mogą być wykonywane z różnego rodzaju pali. Najbardziej powszechne jest wykorzystanie klasycznych pali CFA, pali wierconych w rurze obsadowej, lub mikropali. Palisada betonowa jako konstrukcja oporowa skutecznie zabezpiecza głębokie wykopy, a także takie elementy jak ściany i fundamenty podziemnych kondygnacji w budynkach, czy też przyczółki mostowe wolnostojące lub ramowe. Stosowanie palisad betonowych to gwarancja bezpieczeństwa prowadzonych prac, a także stabilności wznoszonych budowli. Dobór metody i sposobu palowania zależny jest od planowanych prac, a także rodzaju gruntu. Nie każdy rodzaj pali nadaje się do stworzenia palisady betonowej na konkretnym placu budowy.

Rodzaj pali i ich właściwości

W zależności do zastosowanych do budowy palisady pali, właściwości, szczelność oraz szybkość budowy palisady będzie różna. W przypadku pali CFA koszt jednostkowy pala jest dość niski, a szybkość jego wykonania duża, jednak ten rodzaj pali, nie nadaje się do każdego terenu, a także nie pozwala na wykonanie ukośnych pali zbrojonych, ponadto głębokość pali CFA jest ograniczona – ok. 20 m. Pale wiercone w rurze obsadowej są znacznie bardziej uniwersalne, można je wiercić nawet w trudnych warunkach gruntowych, a także umożliwiają wykonanie ścian odchylonych od pionu. Niestety palisady wykonane z pali wierconych nie mają zbyt dużej wydajności, co oznacza wyższy koszt wykonania.

Palisada betonowa – sposób wykonania

Palisady mogą być wykonywane z pali, stykających się, przecinających się lub rozsuniętych. W przypadku tworzenia palisady z pali przecinających się najpierw wykonywane są pale pierwotne, a następnie, między nimi pale wtórne, które zwykle są zbrojone. Tylko palisada z pali przecinających się umożliwia zabezpieczenie wykopu przed napływającą wodą. Podczas wykonywania palisady betonowej niezwykle istotne jest precyzyjne usytuowanie każdego pala, w tym celu stosuje się specjalną prowadnicę, która w trakcie wiercenia stabilizuje położenie narzędzia i zabezpiecza je przed przemieszczaniem się na boki, w przypadku natrafienia na przeszkodę w gruncie.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*