Szukaj

Zawory w instalacjach pneumatycznych

Zawory odgrywają kluczowe role w niemal każdego typu instalacjach. Czy to instalacje gazowe czy wodne, domowe czy przemysłowe, sterowanie bądź przynajmniej kontrola nad czynnikiem roboczym jest niezwykle ważna. Podobnie jest również we wszelkiego typu instalacjach pneumatycznych. Warto nieco bliżej przyjrzeć się najważniejszym zaworom pneumatycznym, którymi bez wątpienia są zawory rozdzielające.

Różnorodność zaworów rozdzielających

Zadania zaworów w instalacjach, w tym także w układzie pneumatycznym, są zróżnicowane. Również wśród zaworów rozdzielających zauważyć można zróżnicowanie zastosowań, jak również duże różnice w budowie. Ostatecznie jednak zawsze chodzi o zachowanie kontroli nad pracą układu poprzez sterowanie przepływem. W przypadku pneumatyki mowa oczywiście o przepływie sprężonego powietrza.

zawory pneumatyczne

Jeden z podstawowych podziałów to rozróżnienie na zawory pneumatyczne sterowania bezpośredniego i pośredniego. W pierwszym przypadku mechanizm zaworu powoduje zmianę kierunku przepływu. Do tej kategorii zalicza się zarówno starsze modele o najprostszej konstrukcji, jak i zaawansowane technologicznie zawory montowane w nowoczesnych instalacjach. Pośrednie zawory rozdzielające nie wpływają bezpośrednio na ruch czynnika roboczego, ale na pracę poszczególnych elementów instalacji, co w ostateczności również prowadzi do konkretnego ukierunkowania przepływu.

Zawory rozdzielające, jak i inne zawory pneumatyczne, stosuje się jako elementy większych instalacji w celu ich kontroli. Często jednak umożliwiają one również sterowanie konkretnym narzędziem, czy też innym czynnikiem wykonawczym. W takim przypadku są bezpośrednio połączone z siłownikiem. Zwykle są to mniej skomplikowane zawory. Warto w tym miejscu zauważyć, że obok 2- i 3- drogowych zaworów rozdzielających, występują także modele kierujące przepływ w 4, a nawet w 5 stron.

Znaczenie jakości

W przypadku takich konstrukcji, jak instalacje pneumatyczne, wysoka jakość poszczególnych elementów ma olbrzymie znaczenie. Rzecz w tym, iż jakakolwiek awaria może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Dotyczy to oczywiście również awarii zaworów. Ponadto, jeżeli zawór nie pracuje poprawnie, zaburzona zostaje praca całej instalacji, którą nie da się wtedy sterować. Tym samym powoduje to brak możliwości korzystania z maszyn i urządzeń pneumatycznych. Warto zatem szukać zaworów pneumatycznych tylko u zaufanych dystrybutorów, takich jak Air-com. Jest to dobrze znana marka, która posiada szeroki wybór rozmaitych rodzajów zaworów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*