Szukaj

Jak pozyskiwać dotacje z Unii Europejskiej?

wnioski

Dotacje z Unii Europejskiej to popularny sposób, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, na pozyskanie środków finansowych na rozwój firmy i zminimalizowanie kosztów inwestycji. Co jednak należy zrobić, aby uzyskać potrzebne dofinansowanie?

Pozyskiwanie dotacji z UE to proces kilkuetapowy, który zamyka się w pięciu krokach:

  1. Właściwe określenie celu

Wypełniając wnioski unijne, podstawowym polem, jakie należy wypełnić jest cel, na jaki mają zostać wykorzystane pozyskane środki. Istotne w tym przypadku jest określenie zakresu przestrzennego oraz czasowego danego projektu, czyli czy będzie on obejmował teren całej Polski czy też określone województwo, powiat, gminę, a także czy projekt będzie realizowany przez miesiąc, kwartał, rok itp.

  1. Wybór adekwatnego programu, priorytetu, działania

Dalej konieczne jest znalezienie programu operacyjnego, z którego przedsiębiorca chce zdobyć dofinansowanie. Program musi być wybrany w taki sposób, by dane działanie umożliwiło osiągnięcie założonego celu. Koniecznie należy również sprawdzić, czy dany przedsiębiorca znajduje się w grupie beneficjentów, których dotyczy wybrany konkurs.

  1. Znalezienie odpowiedniego konkursu

Kolejny etap polega na znalezienie odpowiedniego podmiotu, który ogłosił konkurs w ramach wybranego działania. Istotne jest, by sprawdzić terminy naboru wniosków oraz sposób i miejsce ich składania. Tego rodzaju informacje znaleźć można przede wszystkim na stronach wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, urzędów miast, wojewodów, stowarzyszeń, organizacji czy fundacji.

  1. Złożenie wniosku

Do złożenia wniosku niezbędne jest wypełnienie adekwatnego formularza. Znajduje się on na stronie danego programu operacyjnego. Sposób wypełniania danego formularza jest opisany w instrukcji, która znajduje się przy wniosku.

  1. Oczekiwanie na decyzję

Ostatni etap wnioskowania o dotację polega na sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym oraz merytorycznym przez urzędników. Maksymalny okres oceny wniosku wynosi 3 miesiące. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji, należy już tylko podpisać umowę o dofinansowanie.

Artykuł powstał we współpracy z http://www.innpuls.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*